मंगळवार, २ जून, २००९

9.Knowlege Transfer

"hello"
"अरे कुठे आहेस?आज चहा ला नाही येणार का?"
"अरे मी थोडा busy आहे , नंतर फ़ोन करतो"

बन्या busy आहे? आज काय झाले तरी काय? परत कोणत्या तरी पोरीच्या मागे लागलेला दिसतोय. ह्याला एवढ्या पोरी भेटतात तरी कुठून देव जाणे. आज मी एकटाच चहा पिउन आलो आणि काम करू लागलो.
....

आज तर बन्याची कमालच झालिये, लंच टाइम झाला तरी ह्याचा पत्ता नाहीये. मी परत बन्याला फ़ोन केला

"hello"
"हं बोल"
"आज लंच तरी करणार आहेस की नाही?"
"हां यार. तू असं कर कैंटीन मध्ये ये मी तुला तिकडेच भेटतो"
"ok"

मी कैंटीन ला जाऊन पोहोचलो तोच स्वारी एवढा मोठा चेहरा करून माझ्यासमोर आली

"काय मग ! आज फारच busy दिसत आहेस..कोणी नवीन भेटली वाटतं"
"अरे काहीतरी काय यार......माझी KT चालू होती"
"ohhhhh..i forgot...आज पासून तुझी KT चालू होणार होती...how is it going on?"
"अरे तुला माहित आहे का बाला Oracle join करत आहे"
"is it?"
"त्याला ८०% hike मिळाली आहे"
"काय???? सही आहे एकदम"
"हा ना..बाला तसा technically खुप sound आहे..तो सांगत होता त्याचे total ८ rounds झाले होते interview चे"
"yea, i heard की Oracle मध्ये खूपच rounds असतात interview चे"
"आणि आता त्याला server वरही काम करायला मिळणार आहे..त्याला रोल पण खुप चांगला मिळाला आहे"
"हो का..सही आहे"
"त्याचं इथे पॅकेज खुपच कमी होतं आणि आमच्या प्रोजेक्ट मध्ये खुपच पॉलिटिक्स चालू होते असं तो म्हणाला"
"ओह..म्हणून त्याने जॉब change केला का?"
"हो...आणि "सिल्व्या" त्याला सारखं onsite ला पाठवत होती..पण त्याची फॅमिली इथेच असल्यामुळे त्याला जायचं नव्हतं..मग खुप issues झाले होते प्रोजेक्ट मध्ये..शेवटी त्याने पेपर टाकला"
"काय रे तुम्ही KT मध्ये ह्याच गप्पा करत होतात का?"
"ह्याच नाहीं पण ह्या देखिल गप्पा करत होतो"
"बन्या ते application नीट शिकून घे, नाहीतर बाला निघून जाईन आणि तुझी वाट लागेल"
"ती तर लागणारच आहे"
"ते कसं?"
"आमचा japanese client आहे ना"
"awesome"
"तिकडे एक माणूस आहे Kiato म्हणून, तो बाला ला खुप छळायचा...त्याच्याशी आता रोज माझा "कॉल" असणार आहे"
"ओह I see ..म्हणजे तो आता तुला छळणार आहे का?"
"हो..रोज सकाळी ९ वाजता..तो त्याचे "Concerns" raise करणार आणि मी ते "End of the day" resolve करायचे आणि त्याला status mail पाठवायचे"
"तसं ठीक आहे..तुला एक पूर्ण दिवस मिळेल "Concerns" resolve करायला आणि..."
"आणि काय?"
"हा हा हा .....आणि पूर्ण रात्र पण...in case required"
"and worst part is त्याचं इंग्लिश मला कळतच नाहीये..आणि माझं त्याला..तुला तर माहितच आहे की माझा इंग्लिश किती धन्य आहे ते..मला आता "A for appal, B for boy" च रट्टा मारावा लागणार असं दिसते"
"हा हा हा..अरे हळु हळु जमतं ते..रोज रोज Kiato शी बोलून तू थोड्याच दिवसात चांगला इंग्लिश काय चांगलं japanese सुध्धा बोलू लागशील"
"very funny"
"is it?"
"चल मी जातो KT घ्यायला"
"आणि नीट समजुन घे ते application"
"हो घेतो रे..application कुठे पळून जातं का"
"all the best"

......

पुढचा पूर्ण आठवडा बन्या मला "बाला च्या गोष्टी" सांगत होता.बालाची फॅमिली, बाला चा फ्रेशर असल्यापासूनचा बायोडाटा, native place, कॉलेज , मुलाची शाळा पासून तर बाला आणि सिल्व्याचे भांडण, Kiato चे किस्से हे सगळं बन्याने मला संगीतालं.

बाला चा "लास्ट डे" झाला.बन्याच्या टीम ने त्याला चांगली fairwell party दिली आणि गिफ्ट पण दिले. आता फक्त बन्याच एकटा किल्ला लढवणार होता.

जसं जसं बन्या ने एकट्याने Concerns" resolve करायला सुरुवात केली तसा तसा त्याचा जास्तीत जास्त वेळ ऑफिस मध्येच जाऊ लागला. हळु हळु त्याला समजू लागले की त्याला काहीच application माहित नाहीये. Kiato ने query विचारली की ते शोधायला बन्याचा तास अन् तास खर्च होऊ लागला. Kiato अधून मधून escalations करू लागला तशी "सिल्व्या" आणि बन्याची भांडणं होऊ लागली आणि Kiato च छळवाद वाढायला लागला. कधीही बन्याला फ़ोन केला की तो एक तर debugg तरी करत असायचा नाहीतर Kiato बरोबर "कॉल" मध्ये तरी असायचा. हे सगळे कमी होते की के म्हणून बन्याच्या knowledge वरच संशय घेतला जाऊ लागला आणि एक दिवस बन्या रडक्या चेहेरयाने माझ्या डेस्क वर आला.

"चाह ला जायचा?"
"हो चल ना,विचारतोस काय ? आमचे अहोभाग्य जो तू डेस्क वर आलास चहा ला न्यायला"
"मक्या..मी अजिबात jokes करायच्या मूड मध्ये नाहीये"
"ओके ओके..चल चहा घेउया"


आम्ही चहा घेउन आमच्या नेहेमीच्या कट्ट्यावर बसलो

"एक न्यूज़ आहे यार"
"काय बोल ना?"
"सिल्व्या ने माझा visa process करायला initiate केला आहे"
"अरे सही.. This is really a good news"
"No, its really a bad news"
"काहीतरीच..कधीचं onsite जायचं जायचं म्हणत होतास आणि आता Opportunity मिळत आहे तर का नको"
"कारण Kiato wants me to have full knowlege on the application so that i could resolve issues within time"
"so?"

"so???? Silwya is sending me to Japan to get full knowlege transfer from Kiato"

"पुन्हा KT आणि तेहि onsite ला????"
"yes आणि तेहि hands on experince सकट..Kiato बरोबर"

"हा हा हा हा...बन्या बज गया तेरा बैंड बाजा"

"i know"

"you know what.....I feel that you really need this?"

"what?"

"best of luck........."

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा