गुरुवार, १९ फेब्रुवारी, २००९

4.बन्याची बॉडी

काही गोष्टी घडायला देव नेमकी एकच वेळ कशी ठरवतो ह्याचे मला नेहेमीच आश्चर्य वाटते. काही शहाणी मंडळी ह्याला योगायोग म्हणतात.तर सांगायची गोष्ट अशी की अशाच योगायोगाने काही गोष्टी वेगाने घडल्या.
बनया आधी ऑफिस च्या जवळ रहायचा तो जरा लांब म्हणजे ५ km अंतरावर रहायला गेला.त्याला नविन जागेपसून सिटी बस ने ऑफिस ला येणं जाणं कष्टप्रद वाटू लागले अणि ऑफिस बस ने पैसे जास्त वाटू लागले.एकूण काय तर त्याला २ व्हीलर घ्यायला कारण मिळाले. आता कोणती गाड़ी घ्यावी हे बऱ्याच गाड्या चालवून पहिल्या नंतर पक्के झाले. बजाज pulsor त्याने निश्चित केली.आता तो केवढा ती pulsor केवढी, काही तुलना आहे की नाही.तरी हा आपला pulsor वरच अडून बसला.
black pulsor घेउन तो जेव्हा ऑफिस ला आला तेव्हा मला हसुच अवरेना.एवढ्या मोठ्या pulsor वर एवढा छोटुसा मुलगा बसलेला कल्पना करा किती मजेदार वाटत असेल।

अशीच एक दूसरी घडलेली गोष्ट म्हणजे माझं onsite जाणं. मला कंपनी ३ महिन्यांसाठी US ला पाठवणार अशी बातमी अली.माझा वीसा तयारच असल्यामुळे लगेचच दुसरया आठवड्यात मी US ला जायला निघणार होतो. त्यामुळे बन्याच्य़ा pulsor च सहवास मला फारच कमी मिळाला.
ह्या मधे अजुन एक वेगाने घडलेली गोष्ट म्हणजे बन्याच्या प्रोजेक्ट मध्ये एक नविन मुलगा जोइन झाला.त्याचे नाव अबू. अबू च्या बोलक्या स्वभावामुळे बन्या आणि तो लगेचच चांगले मित्र बनले।

मी US ला पोहोचलो अणि कामत गर्क झालो. इकडे बन्या आणि अबू प्रोजेक्ट मधे धमाल करत होते.अबू मुस्लिम असल्यामुळे नॉन वेज खाण्यात पटाईत होता.तसा बन्या पण नॉन वेज च फँन होता.मग काय विचरता.बन्याची pulsor रोज दुपारी लंचला ह्या दोघाना घेउन KFC मध्ये जाऊ लागली.४० रुपयाचे नॉन वेज कॉम्बो दोघेही चवीने खाऊ लागले.अबू ला लहानपणापासून नॉन वेज खाण्याची सवय होती त्यामुळे तो जसा होता तसाच राहिला पण बनया मात्र हळुहळु वाढू लागला.
एकदा ऑनलाइन chatting करताना बन्या म्हणाला
"अरे जरा वजन वाढलय.आत्ताच कंट्रोल करायला पाहिजे"
ह्या हाडकुळया मुलाचे वजन वाढून वाढून असे किती वाढणार म्हणा.पण मी साफ़ चुकीची कल्पना केलि होती हे मी आल्यावर प्रत्यक्ष पाहिल्यावर जाणवला.तसा मी पण ३ ४ किलो ने वाढलो होतो पण बन्या ने मात्र कमालच केलि होती त्याची वाढ म्हणजे जणू वाढता वाढता वाढे भेदिले शुन्य मंडळा
मी त्याला बघून थक्कच झालो.त्याने जवळपास १० ते १५ किलो वजन धारण केले होते.त्याचा हाडकुळा लुक जाऊँन एका सुध्रृढ बालकाचा लुक आला होता.
"तू इतका कसा काय जाडा झालास????" मी पहिला प्रश्न हच विचारला
"अरे मी नाही का रोज KFc मध्ये नॉन वेज कॉम्बो खात होतो"
"पण तरीही इतका जाड़ म्हणजे कमालच आहे तुझी"
"हाना यार,pant तर सोड मला शर्ट पण होत नाहीयेत"
"मग आता के करतोस लंच चे"
"मी इथेच कैंटीन मध्ये खातो आणि अबू बाहेर जातो. पण नुसता कमी खाउन वजन कमी होइल असं वाटत नाही.काहीतरी करायला पाहिजे"
"जिम जोइन कर"
"मी पण तोच विचार करत आहे"
"मग नुसता विचार किती दिवस करणार आहेस.लवकर जोइन तरी कर"

अशी टाळाटाळ करत बन्याने एक दिवस जिम जोइन केले.३ months १०००० Rs .आठवड्यातून any ५ days.एका शनिवारी भल्या सकाळी ९ वाजता त्याने मला फ़ोन केला
"गुड मोर्निंग"

खरा तर माझी मोर्निंग अजुन झालीच नव्हती पण त्याचा उत्साही आवाज ऐकून मी पण आपला म्हन्टलं

"गुड मोर्निंग.इतक्या सकाळी कसा काय उठलास?"
"कसा म्हणजे ??? मी आत्ताच जिम करून आलो"
"काय??????????" माझी झोप उडालीच.
"अरी सुरपरिसे के होतोस एवढा.मी लावानाराच होतो जिम"
"ओह गुड.कसं आहे जिम?"
"सही आहे एकदम.सगळे intruments छान आहेत, instructor is very good"
"चला म्हणजे सुरुवात तर चांगलीच झाली.keep it up"

बन्या ने भलतच जिम मनावर घेतलं.पुढचे चारही दिवस तो न चुकता जिम ला गेला. त्यानंतर दोन दिवस सुट्टी.आता गोष्ट अशी झाली की बन्या ने गुरुवारी अणि शुक्रवारी सुट्टी घेतली.आठवड्याची सुट्टी शनिवारी चालू होते म्हणुन जरा जास्त वेळ झोप मिळाली पाहिजे.झाली की नाही गम्मत.बन्या ने थोडासा schedule change केले.शनिवारी आणि रविवारी जिम ला सुट्टी घेतली आणि सोमवारी सकाळी जिम ला गेला.४ दिवसाची gap झाल्यामुळे त्याचं थोडासं अंग दुखत होतं आणि थोड़ा उत्साह पण कमी झाला होता. मंगळवारी अंग दुखते म्हणुन, बुधवारी कंटाळा आला म्हणुन, गुरुवारी जाग आली नाही म्हणुन, तर शुक्रवारी उद्या जाऊ म्हणुन बन्या जिम ला गेला नाही.

हे सगळं असं होणार अशी दाट शक्यता मला होती.अखेर जिम वाल्या माणसाला convince करून बन्या ५००० Rs परत घेउन आला आणि ते जिम बंद केले.

"what next?" मी विषय काढला
"यार जिम फार हेक्टिक आहे रे. मला काय वाटतं योगा आणि dieting सुरु करावं.तुला काय वाटतं?"
"wow बेस्ट आईडिया आहे.फक्त ३ महिन्याचे एकदम पैसे भरू नकोस"
"तू माझी टिंगल करतोयस ना. बाघ मी बारीक़ होउनच दाखवतो आता"

बन्या ने १ महिन्यचेच योगा क्लास्सेस चे पैसे भरले.त्यावारुनाच त्याचा निश्चय किती आहे हे मला दिसले होते. पण एक मित्र ह्या नात्याने मी त्याला support करणं माझं कर्तव्य होता

"कसा आहे योगा teacher?"
"अरे एकदम सही आहे.योगा चे किती तरी फायदे असतात यार.not only for weight control but for fitness it is very important"
"गुड मग कधी पासून जाणार आहेस?"
"उदय पासूनच.रोज सकाळी १ तस् ७ ते ८ योगा आणि मग ऑफिस"
"गुड"

दुसरया दिवशी बन्या ऑफिस मध्ये जरा थकल्यासारखा वाटला
"कसा होता योगा चा पहिला दिवस?"
"गेल्या गेल्या instructor ने मानेचे आणि हातचे warm up exercise घेतले.मग त्याने पाठीतून खाली वाकून उभं रहायला संगीतालं आणि किती तरी वेळ तसच उभं केलं"
"मग?"
"तो वरच करेना आम्हाला"
"मग?"
"माझ्या हाता पायात खुप गोळे यायला लागले"
"मग?"
"मग काय.त्याचे counts इकडे चालूच.मला वाटलं १० आकडे म्हंटल्यावर थांबेल.१० चे १५ झाले ,२० झाले तेव्हा कुठे त्याच्या मनासारखे झाले.त्याने सरळ उभे केले आणि मला चक्करच आली"
"काय????????????"
"हो मी मटकन खालीच बसलो"
"मग?"
"मग त्याने मला शवासन करायला सांगितले. तो बोलला की फर्स्ट डे आणि तुझ्या शरीराला अजिबात फ्लेक्सिबिलिटी नाहीये म्हणुन असं झालं."
"मग?"
"मी शावासनत गेलो असा मला वाटलं पण मी झोपुनाच गेलो.15 मिनिटाने त्याने जवळ येउन उठवले आणि मला उदय यायला सांगितले"
"हा हा हा हा.i dont belive हे सगळं असं झालं असेल"
"ते योगा फार torture आहे रे.मला काही जमणार नाही"
"yea,जाऊदे आपण दूसरं काहीतरी पाहुया. तो सरल सोप्पा morning walk ला का नाही जात?"
"thats a good idea.पण आता next monday पासून. हा आठवडा जाऊदे"

next monday ला बन्या ने खरच त्याचा शब्द पाळला. तो सकाळी morning walk ला गेला. त्याच्या घर जवळच एक टेकडी होती. ती चढून गेला आणि successfully उतरुनहि आला. बन्याला चांगलाच हुरूप आला होता.दुसरया दिवशी "जोश मी आके" त्याने पळत पळत टेकडी चढली आणि पळतच उतरली.पण बन्या ने काही करुच नए अशी देवाशी इच्छा असावी बहुदा.
बन्या ने रडवेला होउन मला फ़ोन केला

"मक्या , यार आज मला घरी pick up करायला ये ना.मग गाडीवर ऑफिस ला जाउया"
"काय रे काय झालं?"
"काही नाही रे.सकाळी टेकडी पळुन आलो आणि पायात उसण भरली आहे.चालताच येत नाहीये.रात्रि विश्रांति घेतल्यावर ठीक होइल असं वाटत आहे."
"ओके मी येतो तुझ्या घरी"

मी बन्याला जसा ऑफिस ला घेउन गेलो तसाच डॉक्टर कडेही घेउन गेलो.बन्याची उसण भारीच निघाली.डॉक्टर ने बन्याला भरपूर pain killers दिल्या,पायाला लावायला मलम दिला, आणि गुडग्या पासून तळपायापर्यंत बांधायला पट्ट्या दिल्या.शिवाय 1 month रेस्ट compulsary.फक्त ऑफिस ला जाणे आणि येणे एवढेच allowed केले.exercise बंद.

१ महिना झाला.बन्या पूर्ववत् झाला.आता त्याने वजन कमी करण्याचा नादच सोडला होता.

असाच एक दिवस योगा योगाने माझी बस आणि बन्या ची pulsor एकाच वेळेस ऑफिस ला पोहोचली.
त्याला pulsor वर बघून मला हसुच अवरेना.ती pulsor अचानक छोटीशी दिसायला लागली होती आणि एवढ्या छोटुश्या pulsor वर एवढा मोठा मुलगा बसलेला कल्पना करा किती मजेदार दिसत असेल.

1 टिप्पणी: